Nowa ustawa deweloperska

24 lipca 2022
/ Kamil Hupajło

Od 1 lipca 2022 r. w Polsce weszły w życie przepisy związane z nową Ustawą deweloperską. Zmiany dotyczą głównie kwestii podatkowych, ale w treści znalazły się również normy obejmujące bezpośrednio deweloperów, jak kupujących. Wedle założeń jednak Ustawa deweloperska nie obejmie automatycznie każdej z inwestycji deweloperskich, jak i tych rozpoczętych przed 1 lipca. Szczegółowe regulacje dotyczą tzw. Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, którego zadaniem jest wypłacanie środków, przy np. upadłości dewelopera bądź banku. Jakie zmiany wprowadza nowa Ustawa deweloperska? Na co zwrócić szczególną uwagę? Dowiedz się więcej właśnie w tym artykule!

 

 

Jakie zmiany dotyczą nowej Ustawy deweloperska?

 

Deweloperzy na podstawie przepisów zostaną zobowiązani do odprowadzenia dodatkowej składki liczonej od ceny brutto lokalu. Jest to równoznaczne z koniecznością uiszczenia podatku VAT oraz innych zobowiązań, w wysokości do 1% wartości lokalu. Celem nowelizacji jest zwiększenie ochrony nabywców lokali poprzez nałożenie kolejnych obowiązków na deweloperów. Zwiększy się również zakres dokumentów, które deweloper na żądanie potencjalnego nabywcy będzie musiał przedstawić. W ten katalog wejdzie m.in. decyzja o pozwoleniu na użytkowanie czy zaświadczenie o samodzielności lokalu.

 

Co jeszcze wprowadza Ustawa deweloperska?

 

Nabywca ma teraz prawo do odmowy odbioru lokalu w sytuacji, gdy zgłosi on wadę istotną, a deweloper nie będzie chciał tej wady wpisać do protokołu odbioru. Widoczne jest więc wynikające z przepisów, zaznaczenie znacznie bardziej uprzywilejowanej pozycji nabywcy niż dotychczas. Nabywca będzie miał teraz prawo do bezpośredniej naprawy wady na koszt dewelopera. Natomiast jest to opatrzone kilkoma przesłankami. W tej kwestii nabywca może tak zrobić, jeśli deweloper nie usunie wady w przeciągu 30 dni od zgłoszenia, a także nie wyznaczy dla siebie kolejnego terminu na naprawę danej wady i nie usunie wady w jeszcze jednym terminie wyznaczonym przez nabywcę.

 

Nowa Ustawa deweloperska – na co zwrócić uwagę?

 

Od 1 lipca 2022 r. zaczęła obowiązywać jeszcze jedna instytucja, którą warto wspomnieć. Jeśli deweloper w ciągu 14 dni od zgłoszenia wady, w żaden sposób się do niej nie ustosunkuje – wtedy uznajemy, że wada została przez dewelopera uznana. Należy dodać, że przepisy nowej Ustawy deweloperskiej znajdą zastosowanie do inwestycji rozpoczętych po dacie wejścia w życie aktu prawnego.

 

Kiedy środki Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego są wypłacane nabywcom?

 

W zasadzie jest to możliwe w 3 przypadkach. Pierwszym będzie sytuacja, gdy deweloper ogłosi upadłość, a syndyk bądź zarządca nie kontynuuje przedsięwzięcia. Kolejną możliwością do wypłaty występuje, jeśli nabywca odstąpi od umowy i w terminie 30 dni nie otrzyma od dewelopera zwrotu środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym. Środki z Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego przekazane zostają również, gdy jak wspomniałam we wstępie artykułu – upadnie bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy.

 

Masz wątpliwości w zakresie nowej Ustawy deweloperskiej?

 

Przepisy obowiązujące od 1 lipca bieżącego roku stosowane będą tylko do nowych inwestycji. Oznacza to, że obrót gospodarczy stanie się nieco bardziej sformalizowany, a także wzrośnie jego bezpieczeństwo. Zauważalny jest także szereg praw przyznanych nabywcom w stosunku do deweloperów, które zabezpieczają ich interesy. Masz pytania w kwestii nowej Ustawy deweloperskiej? Skontaktuj się ze mną! Postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania i doradzić Ci w Twojej sprawie.

Autor: Kamil Hupajło