Czy deweloper może zabrać nieruchomość wspólną?

30 maja 2024
/ Kamil Hupajło

Nieruchomość wspólna to pojęcie, które odnosi się do części budynku i przynależnych do niego gruntów. Szczególnie tych, które nie są przypisane do indywidualnych lokali mieszkalnych lub użytkowych, lecz służą wszystkim właścicielom tych lokali. Oznacza to, że zbiorczo będzie to po prostu wspólna własność wszystkich właścicieli lokali w danej nieruchomości. Zarówno prawo, jak i praktyka codziennego użytkowania nakładają na właścicieli określone obowiązki, prawa w zarządzaniu i korzystaniu z nieruchomości wspólnej. Czy deweloper może więc zabrać nieruchomość wspólną? Warto przyjrzeć się temu zagadnieniu. Dowiesz się więc wszystkiego, co niezbędne na ten temat właśnie w tym artykule.


 

Jakie elementy może obejmować nieruchomość wspólna?

 

Przede wszystkim w skład części wspólnej wchodzić będą elementy budynku, które nie stanowią wyłącznej własności właścicieli poszczególnych lokali. Przykładem są klatki schodowe, windy, korytarze, dachy, piwnice, strychy. Dodatkowo w katalog ten wpisują się także grunty. Chodzi o teren, na którym znajduje się budynek oraz inne tereny przynależne do budynku, takie jak parkingi, podwórka, ogródki. Za część wspólną uznawane są także urządzenia i instalacje techniczne, które służą wszystkim właścicielom lokali, np. instalacje wodno-kanalizacyjne, grzewcze, elektryczne, gazowe. Dodatkowo zarząd nad nimi pełnią podmioty, które w zależności od struktury prawnej i umów pomiędzy właścicielami zostały jako takowe ustalone. Może to być m.in. wspólnota mieszkaniowa, zarządca czy też spółdzielnia mieszkaniowa.

 

Czy po zawarciu z nabywcami lokali umów deweloper może zabrać część wspólną?

 

Jeśli chodzi o wydzielenie części wspólnej po zawarciu umów przedwstępnych, deweloper wedle sądu wieczystoksięgowego – nie może jej wyodrębnić. W tym zakresie orzecznictwo powołuje się na art. 58 Kodeksu cywilnego. Dodatkowo warto wspomnieć, że w tym zakresie jeśli deweloper obiecał część wspólną nabywcom, a w szczególności na podstawie umów w formie aktów notarialnych, to wydzielanie w ten sposób jest sprzeczne z ekspektatywą. 

 

Czy Twój deweloper postanowił wydzielić nieruchomość wspólną? 

 

W takim wypadku proponuję, aby skontaktować się ze mną drogą mailową. Wyślij mi wiadomość z pełnym opisem sytuacji, w której się znalazłeś. Dodatkowo załącz wszelkie dokumenty niezbędne, abym mógł przeanalizować stan faktyczny. Mogą to być wszelkie umowy, a w szczególności umowa przedwstępna jeśli takową posiadasz. Na tej podstawie dokonam analizy i zasugeruje możliwie najbardziej korzystne rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło