Spory pomiędzy deweloperem i nabywcą

Kancelaria prawna zajmująca się sprawami z zakresu prawa budowlanego

Dlaczego my?

tysięcy złotych w ramach rękojmi, kar umownych i odszkodowań

Wygranych spraw przeciwko deweloperom

Spraw zakończonych przedsądową ugodą pomiędzy stronami

całodobowy kontakt z klientem

Zobacz film

Jak skutecznie dochodzić roszczeń od dewelopera?

Na co należy zwrócić uwagę i jak się do tego przygotować? Dowiedz się czego można oczekiwać i w jakich okolicznościach!

Prawnicy skuteczni aż do granic

Pisaliśmy o tym

Czy wspólnota może pozwać dewelopera z tytułu rękojmi?

Czy wspólnota mieszkaniowa może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi?

31 października 2023

Rękojmia za wady nieruchomości to podstawowy instrument, wykorzystywany do dochodzenia odpowiedzialności dewelopera. W wielu przypadkach zdarza się, że powstałe usterki lub niedociągnięcia obejmują nie tylko obszar zakupionego mieszkania, ale i części należące do wspólnoty mieszkaniowej.Więcej »

Odszkodowanie od dewelopera za opóźnienie w oddaniu lokalu

15 października 2023

Opóźnienia w przekazaniu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego mogą powodować straty dla nabywców nieruchomości. Na rynku pierwotnym niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której deweloper nie dotrzymuje ustalonego terminu odbioru mieszkania. W takimWięcej »

Czy mogę dokonać naprawy wady lokalu na koszt dewelopera?

1 października 2023

Wraz z dniem 1 lipca w życie weszła nowa ustawa deweloperska. Wprowadzone zostało wiele korzystnych zmian z punktu widzenia przyszłych nabywców nieruchomości. Ustawodawca dokonał m.in. podziału na wady istotne i nieistotne,Więcej »

Przeciekający balkon lub taras – kto bierze odpowiedzialność za wady?

10 września 2023

Problematyka naprawy przeciekającego balkonu to w ostatnim czasie temat rozważań w zakresie odpowiedzialności. Wszystko zależy od przyczyny przecieku oraz poszczególnych cech charakterystycznych dla danej nieruchomości. W wielu przypadkach właściciel mieszkania lubWięcej »

Jak sprawdzić wiarygodność dewelopera?

21 sierpnia 2023

Przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości jeden z istotnych aspektów stanowi dokładna weryfikacja firmy, która oferuje jej kupno. Kwestia ta jest szczególnie ważna, gdy transakcja dotyczy lokali oferowanych bezpośrednio przez deweloperów, dostępnychWięcej »

Zmiany lokatorskie – jakie można wprowadzić modyfikacje w mieszkaniu deweloperskim?

13 lipca 2023

Obecnie coraz większa liczba osób decyduje się na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym. W tym zakresie mieszkania deweloperskie stanowią atrakcyjną propozycję ze względu na nowoczesne wykończenie, funkcjonalność oraz często dogodną lokalizację.Więcej »

Najczęstsze pytania

Konsultacja (pierwsze spotkanie) jak i obsługa prawna bez abonamentu prowadzona jest w stawce 300 zł brutto/h (na żywo/zdalnie). W przypadku większych zleceń wynagrodzenie jest ustalane ryczałtowo. W razie stałej obsługi wynagrodzenie to 250 zł brutto/h w ramach abonamentu.

Nie. W pierwszej kolejności wysyłamy do dewelopera wezwanie do zapłaty. Dopiero w przypadku jego bezskuteczności, kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.

Jak sama nazwa wskazuje, kary umowne to instytucja, którą ustanawia się w ramach zawieranej umowy. Nie inaczej jest w przypadku umów zawieranych z deweloperem, z tym że to w dużej mierze deweloper decyduje o brzmieniu zapisów dotyczących kar umownych.

Kar umownych można dochodzić w sytuacjach wskazanych w umowie, a roszczenie to ulega przedawnieniu w terminie 6 letnim.

Zależy to od charakteru roszczenia. Jeśli chodzi o roszczenie z tytułu wad lokalu (rękojmia) – nabywca lokalu ma 5 lat na dochodzenie roszczenia, natomiast przy innych roszczeniach – termin jest 6 letni (art. 118 k.c.).

Taką sytuację możemy wyróżnić pod względem dwóch czynników czasowych – zgłoszenia wady podczas sporządzania protokołu odbioru lokalu lub domu jednorodzinnego (lub wyjątkowo także w okresie do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność), a także zgłoszenia wady już po odbiorze mieszkania.

W pierwszym przypadku, deweloper jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu zadecydować o uznaniu wad lub odmowie ich uznania – w przypadku upłynięcia tego terminu, wady uznaje się za uznane na dewelopera i można dochodzić ich naprawy (lub innych roszczeń, np. obniżenia ceny). Deweloper powinien usunąć wadę w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, a jeśli nie jest to możliwe – deweloper wskazuje inny termin na jej usunięcie.        Jeżeli deweloper nie usunie wad we wskazanym terminie albo nie wskaże takiego terminu, nabywca wyznacza deweloperowi nowy termin na usunięcie wad. Po bezskutecznym upływie tego terminu nabywca może usunąć wady na koszt dewelopera.

Jeśli chodzi o drugą sytuację, tj. zauważenia przez nabywcę lokalu wady lokalu w późniejszym czasie, pozostaje zgłoszenie do dewelopera roszczeń z tytułu rękojmi – w pierwszej kolejności wzywając go do naprawy polubownie, a wobec bezskuteczności wezwania – skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Jeśli wada lub jej przyczyna istniała już w chwili odbioru lokalu – odpowiedzialność za jej usunięcie ponosi deweloper.

Jednakże jeśli wada powstała wskutek następczych uszkodzeń lub niewłaściwego użytkowania lokalu – odpowiedzialność za jej usunięcie leży po stronie nabywcy lokalu.

Specjalistą, który stwierdzi jednoznacznie występowanie wady lokalu oraz jej przyczynę jest rzeczoznawca budowlany. Na zamówienie, po dokonaniu dokładnej analizy dokumentacji oraz oględzin lokalu sporządzi on opinię, w której stwierdzi występowanie wady, jeśli takowa istnieje. Opinia rzeczoznawcy stanowi niezwykle pomocne narzędzie przy dochodzeniu roszczeń od dewelopera w zakresie wad lokalu.

Skontaktuj się

Deweloper nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w umowie? Odkryłeś wady lokalu i nie wiesz w jaki sposób zgłosić sprawę? Pozwól mi zająć się tym za Ciebie! Pomogę Ci z formalnościami – wspólnie pozwiemy dewelopera!

Kamil Hupajło Radca prawny / Ekspert / Wspólnik Kancelarii

Kamil Hupajło Radca prawny / Ekspert / Wspólnik Kancelarii