Rękojmia za wady budowlane

Lokale zakupione na rynku pierwotnym objęte są z reguły kilkuletnią rękojmią dewelopera. Pozostaje on zobowiązany do naprawy zgłaszanych usterek na podstawie przepisów m.in. kodeksu cywilnego. Niestety praktycznie nigdy, deweloper nie zajmie się ich usunięciem bez zbędnej zwłoki. Brak reakcji z kolei staje się podstawą do dochodzenia roszczeń. Każdy przypadek jest inny i oznacza to, że wymaga podejścia w sposób indywidualny. Przykładowo jeśli stwierdzisz uchybienia już przy odbiorze lokalu, to należy to wskazać w protokole zdawczo-odbiorczym. Następnie deweloper ma 14 dni na odniesienie się do protokołu, a potem miesiąc na naprawę uznanych wad lub we wskazanym terminie. Nieco inaczej trzeba będzie z kolei podejść do sytuacji osoby, która nie wskazała wad w tym protokole i korzysta z lokalu od pewnego czasu.

 

Niestety nie ma jednego, ustalonego wzoru pisma, które pozwala ubiegać się o usunięcie wad z tytułu rękojmi.  Masz pytania lub wątpliwości w tym zakresie? Zajmę się czynnościami prawnymi w Twoim imieniu! Doradzę Ci w kwestii wszelkich formalności, wspólnie skompletujemy odpowiednie dowody, sformułujemy pismo i rozwiążemy sprawę na Twoją korzyść! Zapraszam do kontaktu!

Kamil Hupajło Radca prawny / Ekspert / Wspólnik Kancelarii

Pisaliśmy o tym