Rozwiązywanie sporu na etapie przedsądowym

Niejednokrotnie w przypadku powstania problemów w realizacji umowy, moi klienci od razu starają się dochodzić swoich spraw w sądzie. Z mojego doświadczenia – wiele sporów rozwiązać można jeszcze na etapie przedsądowym. W tej kwestii warto przynajmniej spróbować dogadać się ze stroną przeciwną i załatwić wszystko polubownie.  W przypadku, gdy deweloper nie wywiązał się ze swoich zobowiązań – przysługuje Ci należność z tytułu kar umownych. Tutaj najpierw ustalamy kwotę i sumę odszkodowania uzupełniającego, a następnie formułuje się przedsądowe wezwanie do zapłaty. W przypadku, gdy deweloper decyduje się  nie wywiązać ze spłaty zadłużenia – dopiero wtedy występuje się przeciwko niemu z pozwem o zapłatę.

 

Mam świadomość, że deweloperzy częściej uznają rację nabywcy nieruchomości dopiero, gdy otrzymają pismo od prawnika. Jeśli w Twoim przypadku druga strona nie wywiązała się z umowy, to pozwól mi zająć się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Skontaktuj się ze mną i umówmy się na spotkanie. Doprecyzujemy wspólnie wszelkie szczegóły i opracujemy strategię działania dopasowaną do Twoich potrzeb.

Kamil Hupajło Radca prawny / Ekspert / Wspólnik Kancelarii

Pisaliśmy o tym