Zalanie mieszkania przez sąsiada

5 maja 2024
/ Kamil Hupajło

Wypadek może przydarzyć się każdemu, tak jak: nieszczelność rur, przeciekająca instalacja i w rezultacie zalanie mieszkania sąsiada. Może to prowadzić do poważnych strat materialnych. W takim wypadku, jeśli do zalania doszło w Twoim mieszkaniu i poniosłeś w efekcie koszty tego nieszczęśliwego zdarzenia, możesz dochodzić należności od ubezpieczyciela lub sąsiada, który odpowiada za powstałe uszkodzenia. Co zrobić, gdy sąsiad nie ma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)? Dowiedz się więcej na ten temat właśnie w tym artykule.

Na czym polega OC w przypadku mieszkania?

 

Warto na samym początku zdefiniować czym jest OC i jaki może posiadać zakres. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w przypadku mieszkania to rodzaj polisy, która chroni właściciela lub najemcę mieszkania przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim lub na ich mieniu. W praktyce, jeśli w wyniku działań lub zaniedbań właściciela mieszkania (lub osób za które odpowiada, jak rodzina czy zwierzęta domowe) dojdzie do uszkodzenia mienia innych osób (np. zalanie mieszkania sąsiada) lub dojdzie do wypadku, w którym ktoś zostanie poszkodowany, ubezpieczenie OC pokryje koszty związane z naprawą szkód lub odszkodowaniem. Jeśli decydujesz się na zakup konkretnego odszkodowania, sprawdź jakie obejmuje ono szkody.  Dodatkowo zweryfikuj wszelkie wyłączenia. Polisy OC mogą zawierać wykluczenia, przez co nie będzie ona obejmować wskazanego katalogu zdarzeń lub sytuacji. Przykładem takiego raczej obligatoryjnego wyłączenia mogą być np. szkody wyrządzone umyślnie.

 

Co zrobić, jeśli sąsiad zalał Twoje mieszkanie?

 

W Polsce osoby dotknięte tego rodzaju zdarzeniem mogą rozwiązać sprawę na dwa sposoby.  Wiele zależy w tej kwestii, czy Twój sąsiad posiada wspomniane OC.  Pierwszym krokiem jest ustalenie, kto jest odpowiedzialny za zalanie. Jeśli wiesz już doskonale, że to Twój sąsiad, to jeśli ma on opłacone ubezpieczenie, zgłaszamy do ubezpieczyciela szkodę. Ubezpieczyciel może następnie dochodzić zwrotu kosztów od strony odpowiedzialnej za szkodę (regres). Wszystko jest jednak zależne od konkretnej sytuacji oraz polisy Twojego sąsiada.

 

Natomiast, jeśli sąsiad nie ma OC, sprawa najpewniej zakończy się postępowaniem sądowym. Warto w tym aspekcie zgromadzić pełną dokumentację, która potwierdzi skalę szkód, które są skutkiem zalania. Możesz w tym aspekcie przygotować zdjęcia uszkodzeń, rachunki za naprawy, opinie rzeczoznawców. Katalog w tym zakresie jest stosunkowo rozbudowany.

 

Sąsiad zalał Ci mieszkanie?

 

Zalanie mieszkania to stresujące zdarzenie. Odpowiednie kroki prawne mogą znacznie przyczynić się do uzyskania odpowiedniej rekompensaty i naprawy wyrządzonych szkód. Warto w tym aspekcie sprawdzić wspomniane powyżej OC lub podjąć kroki na drodze sądowej. W tej drugiej kwestii, jak najbardziej mogę służyć pomocą. Jeśli Twój sąsiad zalał Ci mieszkanie i nie ma OC, to wysuniemy przeciwko niemu przysługujące Ci roszczenia. Wystarczy, że napiszesz do mnie maila i opiszesz swoją sytuację. Załącz także niezbędne dokumenty, które pomogą mi zapoznać się ze stanem faktycznym. Mogą to być np. wymienione zdjęcia, kwoty napraw, opinie od rzeczoznawców i inne. 

Autor: Kamil Hupajło