Jak sprawdzić wiarygodność dewelopera?

21 sierpnia 2023
/ Kamil Hupajło

Przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości jeden z istotnych aspektów stanowi dokładna weryfikacja firmy, która oferuje jej kupno. Kwestia ta jest szczególnie ważna, gdy transakcja dotyczy lokali oferowanych bezpośrednio przez deweloperów, dostępnych już na wczesnych etapach projektu. Jak sprawdzić wiarygodność finansową dewelopera przed kupnem mieszkania? Na co należy zwrócić szczególną uwagę w tym zakresie? Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

 

Przejrzyj historię inwestycji

 

Analizując rzetelność dewelopera odpowiedzialnego za budowę nieruchomości, istotne będzie, aby dokładnie przyjrzeć się historii zrealizowanych projektów oraz ocenić poziom płynności finansowej. W tym celu możliwe jest nawiązanie dialogu z podwykonawcami, którzy już współpracowali z deweloperem oraz skontaktowanie się z osobami, które wcześniej zakupiły od niego mieszkanie. Opóźnienia w realizacji, znaczące różnice między tym, co było prezentowane a faktycznym wykonaniem, a także niewłaściwa reakcja dewelopera na zgłoszone problemy lub brak chęci dokonania poprawek – to sygnały, które mogą sugerować, czy warto nawiązać współpracę. W tym przypadku skutecznym rozwiązaniem może okazać się również przejrzenie Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz giełdy długów.

 

Przeanalizuj umowę i własność gruntu

 

Warto upewnić się, czy deweloper posiada zezwolenie na prowadzenie prac budowlanych, oraz czy teren, na którym buduje, faktycznie należy do niego. Chociaż może to brzmieć oczywiście, niewiele nabywców bierze pod uwagę te aspekty. Zaleca się także poproszenie dewelopera o udostępnienie wzoru umowy, aby następnie skonsultować jej treść z prawnikiem. Dodatkowo istotne będzie zweryfikowanie dokumentu potwierdzającego zezwolenie na budowę, które powinno być dostępne jako załącznik bezpośrednio w urzędzie. Mimo że, jest to rzadko spotykane, to istnieje możliwość, że zezwolenie nie zostanie wydane, np. z powodu niedociągnięć formalnych lub sprzeciwu ze strony sąsiadów mieszkających w pobliżu.

 

Sprawdź księgę wieczystą nieruchomości

 

Informacje o właścicielu danego gruntu dostępne są w zapisach księgi wieczystej nieruchomości. Księgę wieczystą można przeglądać:

  • w sądzie rejonowym, w dziale ksiąg wieczystych właściwym dla danego projektu inwestycyjnego,
  • online, korzystając z platformy Elektroniczne Księgi Wieczyste udostępnionej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Istotne w tym zakresie jest upewnienie się, że grunt nie podlega pod hipotekę. Jeśli taka sytuacja ma miejsce – powinna zostać odnotowana zarówno w księdze wieczystej, jak i w umowie. W przypadku obciążenia hipoteką deweloper jest zobowiązany do uregulowania długu hipotecznego przed przekazaniem nieruchomości.

 

Zapoznaj się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

 

Przy sprawdzaniu wiarygodności dewelopera niebagatelne znaczenie ma również przeanalizowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W jego treści można znaleźć informacje dotyczące m.in. obiektów, które w przyszłości mogą zostać wybudowane w pobliżu nieruchomości np. zakładów produkcyjnych, szkół lub wysokich budynków, które mogą ograniczyć widok z okien.

 

Masz wątpliwości co do wiarygodności dewelopera?

 

Dokładna weryfikacja wiarygodności dewelopera przed zakupem nieruchomości jest kluczowym krokiem w zapewnieniu bezpiecznej inwestycji. Priorytet w tym zakresie stanowi przede wszystkim szczegółowa analiza ogólnodostępnej dokumentacji. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek pytania w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie i omówimy niezbędne szczegóły. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło