Deweloper musi udostępnić Ci dokumenty dotyczące inwestycji!

22 lipca 2022
/ Kamil Hupajło

Dokładne przestudiowanie treści zobowiązania i zapoznanie się ze stanem prawnym nabywanej nieruchomości, to niezwykle istotna rzecz przed podpisaniem umowy z deweloperem. Przepisy Ustawy deweloperskiej są dla kupujących gwarantem prawa do żądania udostępnienia podstawowych dokumentów. W razie jakichkolwiek wątpliwości umożliwiają one klientom weryfikację inwestycji. Wraz z ostatnią aktualizacją Prawa budowlanego wprowadzone zostały korzystne z perspektywy przyszłych nabywców nieruchomości zmiany. W nowej ustawie znalazły się przepisy dotyczące przede wszystkim obowiązku stosowania bardziej rozbudowanych prospektów informacyjnych. Jakie są niezbędne dokumenty, do których udostępnienia deweloper jest zobowiązany? Dowiesz się po przeczytaniu tego artykułu!

 

Prospekt informacyjny w nowej odsłonie

 

Deweloper podobnie, jak na gruncie poprzedniej wersji ustawy zobowiązany jest do przygotowania prospektu informacyjnego. Nowy wzór został zamieszczony w załączniku do nowych przepisów. Prospekt nadal będzie składał się z części ogólnej i indywidualnej. Rozbudowie ulegnie treść. Do tej pory prospekt był przekazywany potencjalnemu klientowi nieruchomości tylko wtedy, gdy sam go zażądał. Wraz z nowymi regulacjami będzie on przekazywany nabywcy każdorazowo przed podpisaniem umowy rezerwacyjnej lub deweloperskiej. Nabywca będzie miał również prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku nieprzekazania informacji dotyczących zmian w prospekcie. 

 

Prospekt informacyjny jest dokumentem, w którym zawarte są podstawowe informacje dotyczące inwestycji i samego dewelopera. Dzięki niemu kupujący może poznać doświadczenie dewelopera. W jego skład wchodzą także informacje o dokonanych przez niego transakcjach. Sprzedający ma obowiązek, by określić również standard prac związanych z wykończeniem, cenę za m² powierzchni, a także inne kluczowe dla klienta informacje o inwestycji. 

 

Jakie informacje zawiera umowa deweloperska?

 

Dokument umowy deweloperskiej w swojej treści zawiera najważniejsze informacje, dotyczące warunków współpracy ze sprzedającym. Przede wszystkim jest to termin, w którym deweloper wyda mieszkanie kupującemu i określenie, kiedy własność mieszkania zostanie na niego przeniesiona. Doprecyzowane są również okoliczności dotyczące kary za opóźnienia, ewentualnych dodatkowych kosztów, a także co w przypadku, gdy powierzchnia lokalu okaże się zbyt mała lub duża niż jak wcześniej zakładano.

 

Księga wieczysta nieruchomości

 

W prospekcie informacyjnym lub w umowie deweloperskiej umieszczony jest numer księgi wieczystej nieruchomości, na podstawie której prowadzona jest budowa. Dostęp do tego numeru ułatwia nabywcy sprawdzenie stanu prawnego lokalu. Dzięki niemu można odszukać informacje dotyczące tego, kto jest właścicielem nieruchomości lub czy nie jest ona w żaden sposób obciążona. Znaleźć można również wzmianki na temat hipoteki.

 

Kondycja finansowa dewelopera

 

Niestabilna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa sprzedającego powinna budzić wątpliwości, gdyż ma to swoje odzwierciedlenie w bezpieczeństwie inwestycji. Klient ma prawo do zażądania wglądu w sprawozdania finansowe dewelopera. Kompleksowa analiza może w skuteczny sposób zapobiec ewentualnym zagrożeniom już na samym początku podejmowanych działań.

 

Projekt budowlany oraz inne dokumenty 

 

Ostatnia na liście jest dokumentacja dotycząca pozwolenia na budowę, ogólny projekt budowlany i zaświadczenie o wpisie dewelopera do rejestru przedsiębiorców. Jeżeli sytuacja tego wymaga, dostępne są inne bardziej szczegółowe dokumenty, do których dostęp może uzyskać kupujący. Masz jakieś pytania dotyczące nowych przepisów budowlanych? W takim razie zapraszam do kontaktu! Umówimy spotkanie, a ja postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania.

 

Autor: Kamil Hupajło