Pozew zbiorowy przeciwko deweloperowi

19 maja 2023
/ Kamil Hupajło

Od czasu wejścia w życie Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, liczba pozwów zbiorowych w branży deweloperskiej sukcesywnie rośnie. Zastosowanie tej formy prawnej umożliwia m.in. grupie poszkodowanych wystąpienie przeciwko deweloperowi na drodze sądowej. Głównym celem takiego działania jest uzyskanie rekompensaty w postaci świadczenia pieniężnego lub naprawy zaistniałych wad i usterek nieruchomości. Na czym polega pozew zbiorowy? Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym artykule.

 

Pozew zbiorowy przeciwko deweloperowi

 

Pozwy zbiorowe są narzędziem służącym do dochodzenia roszczeń osób poszkodowanych przez ten sam podmiot w tym samym zakresie. Zgodnie z przepisami Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, aby móc złożyć tego rodzaju pozew konieczne jest zgromadzenie grupy nie mniejszej niż 10 osób. W przypadku postępowania zbiorowego dopuszcza się rozpatrywanie konkretnych spraw, które zostały wyraźnie wskazane w treści obowiązującego w tym obszarze prawa. Wyróżnia się tutaj m.in. sprawy dotyczące:

  • Roszczeń związanych z odpowiedzialnością za szkody spowodowane przez niebezpieczne produkty,
  • Roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych,
  • Roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
  • Bezpodstawnego wzbogacenia się w kontekście ochrony praw konsumentów.

 

Jak przebiega grupowe postępowanie przeciwko deweloperowi?

 

Przebieg postępowania w kwestii pozwu zbiorowego przeciwko deweloperowi składa się z dwóch etapów. W czasie pierwszego z nich sąd przeprowadza analizę wstępną w zakresie oceny tego, czy dana sprawa spełnia warunki do rozpatrzenia w trybie grupowym. Organy dokładnie badają podstawy prawne oraz wystosowane żądania poszkodowanych pod kątem ich jednolitości. 

 

W sytuacji, gdy sąd nie uzna sprawy za odpowiednią do postępowania grupowego, nabywcy będą musieli dochodzić swoich praw indywidualnie. Natomiast, jeśli spełni ona wszystkie niezbędne warunki – w prasie zostanie opublikowana informacja, dająca możliwość dołączenia do pozwu nabywców nieruchomości, którzy do tej pory do niej nie przystąpili. W dalszej kolejności należy oczekiwać na standardową procedurę sądową, podczas której sędziowie wydadzą jednogłośny wyrok.

 

Pozew zbiorowy wniesiony – co dalej?

 

Wniosek o złożenie pozwu zbiorowego przeciwko deweloperowi oraz rozpoczęcie postępowania grupowego nie wyklucza możliwości indywidualnego ubiegania się o roszczenia przysługujące osobie poszkodowanej, która dotychczas nie przyłączyła się do wspólnego działania. Jednak co ważne – w razie gdy grupa poszkodowanych przegra w sądzie z deweloperem, wówczas nie mogą oni ponownie dochodzić swoich praw, poprzez samodzielne wszczęcie po raz kolejny tej samej sprawy.

 

Masz wątpliwości w kwestii złożenia pozwu zbiorowego?

 

Indywidualne spory z deweloperem niejednokrotnie potrafią trwać nawet po kilka lat. Dodatkowo wraz z upływem czasu wzrastają jednocześnie koszta procesowe. Z uwagi na to złożenie zbiorowego pozwu sądowego może okazać się korzystnym rozwiązaniem zarówno pod kątem finansowym, jak i dowodowym. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie, a ja postaram się udzielić Ci odpowiedzi na Twoje pytania. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło