Dlaczego warto zatrudnić rzeczoznawcę budowlanego do odbioru mieszkania?

15 marca 2023
/ Kamil Hupajło

Odbiór mieszkania od dewelopera stanowi jeden z ostatnich etapów zakupu nieruchomości. W celu zabezpieczenia się na wypadek ewentualnych niedopatrzeń ze strony nabywcy, kupujący często decydują się na zatrudnienie rzeczoznawcy budowlanego. Do jego zadań należy m.in. dokładne sprawdzenie stanu technicznego lokalu oraz potwierdzenie zgodności z umową i normami budowlanymi. Na czym polega przebieg technicznego odbioru mieszkania? Jak sporządzić z niego protokół? Dowiesz się właśnie w tym artykule.

 

Odbiór techniczny nieruchomości – na co zwrócić uwagę?

 

Samodzielne przeprowadzenie odbioru lokalu przez nabywcę nieruchomości wiąże się z koniecznością skupienia uwagi na wielu istotnych aspektach. Konieczna będzie przede wszystkim dokładna analiza stanu ścian, aby wykryć ewentualne pęknięcia, uszkodzenia czy rysy na powierzchniach. Ważny jest również skrupulatny przegląd stolarki okiennej i drzwiowej pod kątem uszkodzeń czy odprysków. Nie należy także zapominać o weryfikacji wszelkich instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych czy wentylacyjnych. Dla kompleksowego odbioru nieruchomości niezbędne jest każdorazowe sprawdzenie metrażu lokalu, rozmieszczenia i liczby gniazdek elektrycznych, ewentualnego wyposażenia nieruchomości oraz porównanie stanów liczników z odpowiednimi dokumentami.

 

W czym pomoże Ci rzeczoznawca budowlany?

 

W większości przypadków rzeczoznawca budowlany jest odpowiedzialny za dokonanie szczegółowej analizy stanu mieszkania deweloperskiego pod kątem zgodności z projektem. Ponadto do jego zadań należy także opisanie zauważonych w trakcie odbioru technicznego zaistniałych wad oraz usterek nieruchomości. W głównej dokonuje on oceny w zakresie:

  • Wyboru niewłaściwych lub niskiej jakości materiałów,
  • Odpowiedniego wypoziomowania położonej posadzki oraz tynków,
  • Zachowania umownych kątów między ścianami,
  • Położenia mostków cieplnych,
  • Stanu izolacji termicznej,
  • Stanu wentylacji,
  • Możliwości odprowadzenia wilgoci,
  • Właściwego zamontowania i szczelności okien,
  • Stabilności konstrukcji.

 

Do oceny skuteczności i jakości zastosowanej izolacji rzeczoznawca budowlany posiada specjalistyczny sprzęt, taki jak kamera termowizyjna i wilgotnościomierz. Do pomiarów wykorzystuje również aparaty optyczne, w szczególności laserową poziomicę.

 

Przebieg odbioru technicznego mieszkania

 

Nabywca dokonujący zakupu nieruchomości na rynku deweloperskim posiada prawo dokładnej weryfikacji jego stanu przed podpisaniem protokołu z odbioru mieszkania. W przypadku, gdy kupujący dostrzeże jakiekolwiek nieprawidłowości w realizacji projektu budowlanego – powinien zanotować je w protokole odbioru technicznego. Warto podkreślić, że deweloper może uznać wskazane wady jako bezpodstawne. W takim przypadku konieczne będzie odwołanie się do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych lub dostępnych informacji technicznych. W dalszej kolejności po sporządzeniu dokumentacji deweloperowi przysługuje 14 dni na przeanalizowanie jej treści i udzielenie odpowiedzi. Jeśli odbiór techniczny ujawni konieczność naprawy usterek lub usunięcia wad, wykonawca powinien przeprowadzić te prace w ciągu 30 dni.

 

Zastanawiasz się, czy warto zatrudnić rzeczoznawcę budowlanego?

 

Zatrudnienie rzeczoznawcy budowlanego stanowi istotne zabezpieczenie w kwestii dokładnego przeprowadzenia procedury technicznego odbioru mieszkania. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie, a ja postaram się udzielić Ci odpowiedzi na Twoje pytania. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło