Deweloper odmawia podpisania umowy przyrzeczonej

19 kwietnia 2024
/ Kamil Hupajło

Umowa przyrzeczona odnosi się do umowy, której zawarcie strony postanowiły przeprowadzić w przyszłości. Jest to zobowiązanie do zawarcia głównej umowy w ustalonym terminie, na z góry określonych warunkach. Można ją postrzegać jako etap przygotowawczy do finalnego zawarcia umowy właściwej. W przypadku wielu osób stanowi ona zapewnienie, że ich wymarzone mieszkanie faktycznie stanie się własnością. Jeśli nie jest możliwe zawarcie głównej umowy w chwili obecnej, to przyrzeczenie jest w pewnym stopniu zabezpieczeniem. Co jeśli deweloper odmawia podpisania umowy przyrzeczonej? Dowiedz się więcej na ten temat, właśnie w tym artykule. 

 

Jakie są założenia umowy przyrzeczonej?

 

Umowa przyrzeczona jest często stosowana w sytuacjach, gdy strony potrzebują więcej czasu na przygotowanie niezbędnych dokumentów, uzyskanie wymaganych zgód lub po prostu chcą odroczyć moment zawarcia ostatecznej umowy z różnych przyczyn. Taką przyczyną może być m.in. zdobycie finansowania na zakup wymarzonego mieszkania. Typowym przykładem jest więc umowa przedwstępna kupna nieruchomości, gdzie strony zobowiązują się do zawarcia umowy głównej (definitywnej) kupna-sprzedaży w przyszłości. Umowa przyrzeczona powinna zawierać wszystkie istotne elementy przyszłej umowy głównej, takie jak m.in.:

  • Identyfikacja stron zobowiązujących się do zawarcia umowy głównej.
  • Przedmiot umowy, który ma być objęty umową główną.
  • Warunki, na jakich strony zgadzają się zawrzeć umowę główną.
  • Określenie terminu lub warunków, które muszą zostać spełnione, aby doszło do zawarcia umowy głównej.

 

Umowa przyrzeczona jest wiążąca prawnie, co oznacza, że strony mogą dochodzić swoich praw w sądzie, jeśli druga strona odstąpi od zawarcia umowy głównej bez uzasadnionej przyczyny. Zawarcie takiej umowy daje stronom pewność, że przyszła transakcja faktycznie dojdzie do skutku, co jest szczególnie ważne w przypadku transakcji wymagających dużych nakładów finansowych lub przygotowań. Podpisanie umowy przyrzeczonej jest zatem strategiczną decyzją, która pozwala stronom zabezpieczyć realizację przyszłej transakcji, jednocześnie dając im czas na dokładne przygotowanie się do jej finalizacji. W praktyce jest to często stosowane w obszarze obrotu nieruchomościami (umowy przedwstępne), w biznesie przy dużych projektach inwestycyjnych, a także w wielu innych sytuacjach wymagających wcześniejszego planowania i zabezpieczenia prawno-finansowego.

 

Deweloper odmawia umowy przyrzeczonej lub deweloperskiej

 

Jeśli masz umowę deweloperską lub umowę przedwstępną, a deweloper opóźnia się z podpisem lub odmawia go – możesz skierować się do sądu. Jeśli umowa przedwstępna została podpisana w formie aktu notarialnego, możliwe jest wniesienie powództwa o zastępcze oświadczenie woli. Sąd zamiast dewelopera przenosi wskutek tego własność na Ciebie.

 

Masz wątpliwość, jakie kroki możesz podjąć przeciwko deweloperowi?

 

Proponuje więc, aby skonsultować sprawę ze mną. Napisz maila i opisz swoją sytuację. Załącz też wszelkie dokumenty, które pozwolą mi zapoznać się ze sprawą. Postaram się dopasować możliwe rozwiązania bezpośrednio do Twoich potrzeb. Dodatkowo sprawdzę, jakie możliwości przysługują Ci w przypadku uprawnień, które posiadasz. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło