Pozwanie dewelopera przez wspólnotę mieszkaniową

17 marca 2024
/ Kamil Hupajło

Prawo budowlane w pewnym stopniu wpływa na kształt relacji między wspólnotami mieszkaniowymi a deweloperami. Często jest to skomplikowany aspekt ze względu na zasady obowiązujące na obecnym rynku nieruchomości. Deweloper nie zawsze stosuje reguły fair-play wobec nabywcy. Co zrobić kiedy marzenie o nowym mieszkaniu przeradza się w konfrontację z niedoskonałościami? W tym kontekście, szczególnie interesująca staje się możliwość dochodzenia swoich praw przez wspólnoty mieszkaniowe w starciu z deweloperami. Przepisy prawa budowlanego nie pozostawiają Cię bez narzędzi do dochodzenia własnych uprawnień. Czy wspólnota mieszkaniowa może zostać pozwana przez dewelopera? Odpowiedź na to pytanie poznasz właśnie w tym materiale.

 

 

 

Czy dewelopera może pozwać wspólnota mieszkaniowa?

 

Tak, wspólnota mieszkaniowa może pozwać dewelopera. W przypadku gdy zostaną wykryte wady na nieruchomościach wspólnych, można pozwać dewelopera. Musi być jednak wykonana cesja mieszkańców na rzecz wspólnoty. Brak cesji wyklucza powództwo Pozwanie dewelopera może być konieczne w różnych sytuacjach, na przykład gdy występują problemy z jakością wykonanych prac budowlanych, naruszenia umowy, czy niespełnienia obietnic dotyczących standardu budynku. Konieczne jest jednak zgromadzenie dowodów na wady budowlane lub inne naruszenia, takie jak zdjęcia, raporty ekspertów budowlanych i świadectwa. Ponadto podstawą jest umowa zawarta z deweloperem. Przed podjęciem kroków prawnych należy też najpierw próbować rozwiązać sprawę polubownie, na przykład poprzez negocjacje z deweloperem.

 

W jaki sposób wspólnota mieszkaniowa może pozwać dewelopera?

 

Warto przemyśleć wejście na drogę sądową w chwili, gdy deweloper może ponieść odpowiedzialność za nieprawidłowo wykonane prace budowlane. To samo tyczy się sytuacji, w której wykryte zostały wady inwestycji deweloperskich dotyczących części wspólnych nieruchomości. Konieczna jest wspomniana cesja, gdyż bez niej nie będzie możliwe przeprowadzenia całej procedury formalnoprawnej. Jeśli zastanawiasz się, co należy do części wspólnych, to w katalog ten wpisują się m.in.: 

  • hala garażowa, 
  • dach, 
  • mury oporowe,
  • drogi wewnętrzne, 
  • bramy, bramki i bramy garażowe, 
  • klatki schodowe.

 

Z jakiego powodu niezbędna jest cesja w przypadku wspólnoty?

 

Wynika to z tego, że nie ma ona podstawy prawnej, aby pozwać dewelopera. Cesji powoduje nabycie prawa do występowania z roszczeniami od współwłaścicieli. Z kolei cesja ma miejsce w drodze podjęcia uchwały zawierającą decyzję wspólnoty mieszkaniowej. Dzięki uchwale możliwe jest wskazanie wad ujawnionych na częściach wspólnych i następnie skierowanie sprawy przeciwko deweloperowi.

 

Zastanawiasz się nad pozwaniem dewelopera?

 

W takim wypadku proponuję, aby skontaktować się ze mną za pośrednictwem maila. Jeśli jesteś zainteresowany wstępną analizą sprawy, zachęcam do opisania wszystkiego w wiadomości. Dokonam analizy stanu faktycznego i podpowiem, w jaki sposób podejść do rozwiązania na drodze postępowania sądowego. W razie pytań lub wątpliwości, które na pewno się pojawią – zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło