Obniżenie ceny mieszkania z uwagi na wady – rękojmia dewelopera

19 czerwca 2023
/ Kamil Hupajło

Nabywca mieszkania ma prawo do złożenia oświadczenia o obniżenie ceny lokalu z tytułu rękojmi. Kupujący może skorzystać z tego środka ochrony w przypadku, gdy deweloper nie usunął zgłoszonych usterek. Redukcja kosztów ma na celu zrekompensowanie klientowi nadpłaty, którą w rzeczywistości poniósł ze względu na zaistniałe wady nieruchomości. Co powinno zawierać oświadczenie o obniżeniu ceny? Na co jeszcze należy zwrócić szczególną uwagę? Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

 

 

Procedura obniżenia wartości mieszkania

 

W pierwszej kolejności ważne jest dokładne zbadanie, czy w nabytym mieszkaniu faktycznie występują ukryte mankamenty. Zasadniczo na rynku wtórnym wady nieruchomości mają różnorodny charakter. W celu dokonania ich szczegółowej oceny niezbędne będzie:

  • Po pierwsze dokonanie analizy warunków umowy sprzedaży,
  • Po drugie posiadanie specjalistycznej wiedzy z zakresu budownictwa, elektryki, instalacji lub innych dziedzin budowlanych, zależnie od specyfiki nieruchomości.

 

Po uznaniu wady za istotną należy zgłosić ją wykonawcy, aby następnie żądać jej naprawienia. Co ważne, sposób usunięcia usterki nie jest dowolny – musi być zgodny z prawem i przeprowadzony natychmiast, bez nadmiernych niedogodności dla nabywcy. Wymóg ten nie ma zastosowania w przypadku, gdy wada została już wcześniej naprawiona przez dewelopera lub deweloper nie wywiązał się z obowiązku usunięcia wady.

 

Jak przygotować oświadczenie o obniżeniu ceny nieruchomości?

 

Oświadczenie o obniżeniu ceny mieszkania należy sporządzić na piśmie w celach dowodowych. W jego treści powinny znaleźć się informacje na temat autora pisma (nabywcy) oraz jego adresata (sprzedawcy mieszkania). Ponadto niezbędne jest sprecyzowanie w nim przedmiotu umowy sprzedaży. Mowa tutaj m.in. o dokładnym oznaczeniu nieruchomości oraz wskazaniu konkretnych wad. Na samym końcu należy umieścić informacje dotyczące kwoty, o jaką należy obniżyć wartość mieszkania.

 

Co ważne, oświadczenie o obniżeniu ceny powinno zostać dostarczone wykonawcy w taki sposób, aby otrzymać deklarację, że miał on możliwość zapoznania się z nim. Rozwiązaniem może okazać się list polecony z koniecznością potwierdzenia odbioru. Jeśli sprzedawca, przewidując zawartość listu, odmówi jego odebrania, nie będzie to miało znaczenia dla skuteczności złożonego w tej formie oświadczenia.

 

Ile wynosi maksymalna kwota obniżenia wartości mieszkania?

 

Wedle obowiązujących w tym zakresie przepisów wartość obniżki powinna być proporcjonalna do pierwotnej ceny umownej, uwzględniając wartość rzeczy wadliwej w stosunku do wartości rzeczy bez wady. Zważywszy na to, kluczowym elementem jest ustalenie proporcji między wartością rzeczy wolnej od wad a wartością rzeczy z wadą. Kupujący zobowiązany jest określić te wartości i następnie skorygować cenę zgodnie z odpowiednią proporcją. Obniżenie ceny powinno uwzględniać również koszty i nakłady niezbędne do usunięcia usterek i przywrócenia nieruchomości do stanu zgodnego z umową. W ogólnym uproszczeniu, jeśli nieruchomość ma określoną wadę, kupujący nabywa ją po cenie pomniejszonej o koszt usunięcia tej wady. Podejście to ma logiczne uzasadnienie, które często jest praktykowane przez sądy.

 

Zastanawiasz się, jakie jeszcze przysługują Ci uprawnienia z tytułu rękojmi?

 

Dochodzenie obniżenia ceny nieruchomości to nie jedynie przysługujące Ci roszczenie w ramach rękojmi dewelopera. Jednym z dostępnych środków w tym zakresie jest również możliwość ubiegania się o odszkodowanie na zasadach ogólnych. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie, a ja postaram się udzielić odpowiedzi na Twoje pytania. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło