Rodzaje odszkodowań od dewelopera

20 maja 2024
/ Kamil Hupajło

Spory z deweloperem to częste zjawisko w środowisku budowlanym. W zasadzie nic dziwnego, ponieważ tam gdzie występuje umowa oraz jej dwie strony – tam zawsze będą powstawać napięcia, które trzeba rozwiązać. W przypadku sporów z deweloperem kwestią, która może wywoływać różne wątpliwości jest odszkodowanie. W zasadzie możemy go dochodzić na dwa sposoby po spełnieniu określonych przesłanek. Warto jednak dokładnie przedstawić obie możliwości oraz wskazać różnice pomiędzy nimi. Na czym polega dochodzenie odszkodowania na podstawie straty majątkowej? W jaki sposób uzyskać je wykorzystując utracone korzyści? Dowiedz się więcej na ten temat właśnie tutaj.

Odszkodowanie od dewelopera na podstawie damnum emergens

 

Damnum emergens to strata majątkowa. Dochodzenie odszkodowania na jej podstawie umożliwia osobom fizycznym lub firmom odzyskania pieniędzy za straty finansowe poniesione w wyniku działań lub zaniechań. W tym przypadku działania lub zaniechania dotyczyć będą dewelopera. Odszkodowanie może być żądane, gdy deweloper nie wywiązał się z umowy, spowodował szkody na mieniu, lub nie przestrzegał obowiązujących przepisów, co doprowadziło do strat finansowych dla nabywców lub inwestorów. Tutaj załóżmy na potrzeby artykułu, że mogą to być np. wyższe raty kredytu z uwagi na opóźnione oddanie lokalu. 

 

Proces dochodzenia odszkodowań od dewelopera zwykle obejmuje kilka kroków, gdyż zanim przejdziesz do postępowania sądowego, warto najpierw zgromadzić odpowiednią dokumentację, a następnie spróbować rozwiązania polubownego. Poszkodowany musi udokumentować stratę majątkową, na przykład poprzez wykazanie dokumentów, takich jak: umowy, zdjęcia uszkodzeń, rachunki za naprawy, wyceny wartości nieruchomości przed i po wystąpieniu szkody. Ponadto może to być też dokument, który wskazuje kiedy lokal został oddany. Szczególnie w aspekcie tego, jeśli chcesz wykazać, że Twoja rata jest wyższa niż zakładana ze względu na winę po stronie dewelopera.

 

Utracone korzyści jako podstawa odszkodowania od dewelopera

 

W odróżnieniu od strat finansowych, utracone korzyści mają nieco inną charakterystykę. O ile straty finansowe w pewnym stopniu posiadają już skutek, to roszczenia dotyczące utraconych korzyści dotyczą faktu, który jeszcze nie miał miejsca. Roszczenia na zasadzie utraconych korzyści, czyli „lucrum cessans”, mogą być dochodzone od dewelopera, gdy można wykazać, że z powodu jego działań lub zaniechań doszło do utraty potencjalnych zysków. Mogłyby one zostać osiągnięte, gdyby nie zaistniała szkoda. Przykładowo, jeśli deweloper nie wywiązał się z warunków umowy, na przykład opóźniał się z oddaniem obiektu do użytku, inwestor nie mógł na przykład wynająć nieruchomości lub sprzedać jej w przewidzianym terminie. 

 

Kluczowe będzie jednak wykazanie w pewnym uproszczeniu, że do zysków faktycznie by doszło gdyby nie wynik działań lub zaniechań dewelopera. Innym przykładem poza opóźnieniami mogą być m.in. wady prawne lub fizyczne, które wykluczyły sprzedaż w terminie bądź np. uniemożliwiają wykorzystanie nieruchomości w zgodzie z jej przeznaczeniem.

 

Zastanawiasz się jak pozwać dewelopera?

 

W takim wypadku proponuję, abyś napisał do mnie maila lub skontaktował się telefonicznie. Zanim dokonasz jakichkolwiek działań, warto dokładnie przeanalizować dostępne możliwości. Dochodzenie odszkodowania od dewelopera wymaga odpowiedniego podejścia w zakresie realizacji uprawnień wynikających z przysługującego Ci roszczenia. Jeśli jesteś zainteresowany odszkodowaniem, opisz mi dokładnie swoją sytuację i załącz dokumenty, które pomogą mi zapoznać się ze stanem faktycznym dotyczącym Twojej sprawy. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło