Postępowanie sądowe

Nie zawsze spór jest możliwy do rozwiązania polubownie. W takiej sytuacji po nieudanej próbie dogadania się z deweloperem – konieczne jest przygotowanie odpowiednich dowodów, a następnie dochodzenie roszczeń w ramach postępowania sądowego. Przed dokonaniem tego kroku należy jednak dopełnić formalność przedsądowych, takich jak naliczenie kar umownych oraz wezwanie do zapłaty. Sąd bada w tym zakresie nie tylko zasadność Twojego roszczenia, ale również czynności wykonane przed rozpoczęciem postępowania. Niejednokrotnie zdarza się, że zamawiający właśnie wtedy popełnia pewne błędy formalnoprawne np. przekracza terminy prawne.

 

Dokonam szczegółowej analizy Twojej sytuacji prawnej, a następnie opracuję odpowiednią linię argumentacyjną przed sądem. Spór z deweloperem nie oznacza, że znajdujesz się na przegranej pozycji. Pozwól, że zajmę się wszelkimi formalnościami, zbiorę niezbędne dowody w sprawie i będę reprezentowała Cię postępowaniu z deweloperem. Zapraszam do kontaktu!

Kamil Hupajło Radca prawny / Ekspert / Wspólnik Kancelarii

Pisaliśmy o tym