Porozumienia i ugody

Wedle przepisów opcja polubownego rozwiązania sporu jest co do zasady możliwa w dowolnej formie. Ugody i porozumienia stanowią częsty wybór nie tylko na etapie przedsądowym, ale również w trakcie trwającego już postępowania. Wedle tej zależności wyróżnia się więc dwa rodzaje ugód, czyli sądową oraz pozasądową. Przepisy nakładają na sąd zobowiązanie do skłaniania obu stron do pojednania przed sądem bądź za sprawą mediacji. Z mojego doświadczenia sądy starają się rozwiązać sprawę poprzez porozumienie na pierwszym posiedzeniu. Brak porozumienia na tym etapie, nie oznacza wykluczenia możliwości skorzystania z ugody w późniejszym czasie. Porozumienie może ostatecznie zostać zawarte najpóźniej do zamknięcia rozprawy przed sądem II instancji. Ugoda pozasądowa z kolei nie jest zawierana przed sądem, a także nie zostaje uwzględniona w protokole rozprawy.

 

Nie zawsze postępowanie okazuje się korzystne i często obie strony w trakcie sporu sądowego decydują się na porozumienie. Jeśli zastanawiasz się nad ugodą z deweloperem – skontaktuj się ze mną! Umówimy się i na spotkaniu doprecyzujemy warunki, na które możesz przystać. Zapraszam do kontaktu!

Kamil Hupajło Radca prawny / Ekspert / Wspólnik Kancelarii

Pisaliśmy o tym