Dochodzenie kar umownych

Deweloper nie wywiązujący się terminowo z obowiązków przewidzianych w umowie stwarza możliwość wniesienia roszczenia za powstałe opóźnienia. W tym zakresie może on nie zakończyć prac budowlanych w odpowiednim terminie, nie przekazać lokalu do odbioru lub nie przenieść prawa własności lokalu w wyznaczonym czasie. Uchybienie w szczególności w kwestii własności lokalu powoduje po stronie nabywcy powstanie uprawnień do naliczenia wspomnianych kar umownych, a także dochodzenia odszkodowania, które swoją wartością będzie wykraczać ponad sumę kar umownych.

 

Czy Twój deweloper nie spełnił zobowiązań wynikających z podpisanej umowy? Pozwól, że w takim wypadku przenalizuję Twoją sprawę i przedstawię Ci możliwe rozwiązania. Pozwól, że zajmę się wszystkim w Twoim imieniu! Umówmy się na spotkanie i omówmy wszelkie szczegóły. Zapraszam do kontaktu!

Kamil Hupajło Radca prawny / Ekspert / Wspólnik Kancelarii

Pisaliśmy o tym