Odbiór mieszkania od dewelopera – różnice w powierzchni

25 kwietnia 2023
/ Kamil Hupajło

Niejednokrotnie przy zakupie nieruchomości na rynku pierwotnym zdarza się, że rzeczywisty metraż mieszkania różni się od tego zawartego w umowie z deweloperem. Sytuacja ta może mieć bezpośredni wpływ na finalną cenę lokalu. Deweloper dysponuje w tym zakresie kilkoma rozwiązaniami. Jednak kwestię tę regulują w głównej mierze ustalenia znajdujące się w umowie deweloperskiej. Co należy zawrzeć w jej treści w celu zabezpieczenia? Czy istnieje możliwość odstąpienia od umowy? Dowiesz się właśnie w tym artykule.

 

Rzeczywista powierzchnia nieruchomości

 

W umowie z deweloperem każdorazowo należy zawrzeć klauzule dotyczące planowanego metrażu nieruchomości. Zasadniczo ustalenia te znajdują się w prospekcie informacyjnym. Umowa deweloperska zawierana jest na etapie, gdy projekt budowy nie został jeszcze zrealizowany. Z uwagi na to w jej treści niezbędne jest określenie końcowej powierzchni mieszkania. Natomiast stwierdzenie jego rzeczywistej wielkości będzie możliwie dopiero po zakończeniu procesu budowlanego i wykonaniu ostatecznego pomiaru, który stanowi podstawę do ustalenia finalnej wartości lokalu. Informacje w kwestii metrażu nieruchomości przechowywane są w kartotece lokalu mieszkalnego oraz w księgach wieczystych.

 

Co należy zawrzeć w umowie deweloperskiej?

 

W gruncie rzeczy każda umowa deweloperska powinna zawierać zapisy regulujące kwestię ewentualnej niezgodności powierzchni rzeczywistej mieszkania po wykonaniu finalnego pomiaru. W razie, gdy po jego przeprowadzeniu okaże się, że metraż nieruchomości jest mniejszy niż zakładany – zgodnie z praktyką rynku deweloperskiego nabywcy lokalu zazwyczaj zostaje zwrócona różnica w cenie. Zasadniczo zdecydowana część wykonawców samodzielnie informuje nabywców o zaistnieniu takiej sytuacji, rekompensując stratę. Jednak w niektórych przypadkach konieczne jest złożenie przez kupującego dodatkowego oświadczenia w tej sprawie.

 

Co w sytuacji, gdy rzeczywista powierzchnia nieruchomości przekracza ustaloną normę?

 

Kwestia ta w głównej mierze uwarunkowana jest praktyką rynkową stosowaną przez danego dewelopera. Najczęściej w umowach deweloperskich zawierane są klauzule, które zakładają, że w przypadku ewentualnych niezgodności w metrażu nieruchomości jej cena nie podlega negocjacjom. Często spotykanym zabiegiem w tym zakresie jest również zobowiązanie nabywcy do uiszczenia należności stanowiącej różnicę między projektową wielkością mieszkania, a jego a faktyczną powierzchnią po wykonaniu pomiaru.

 

Czy w przypadku niezgodności z projektem można odstąpić od umowy?

 

Nabywca chcący odstąpić od umowy deweloperskiej, musi złożyć oświadczenie woli w terminie ustalonym w umowie deweloperskiej. Co ważne, pozytywne rozpatrzenie wniosku o roszczenie ze strony kupującego, które każdorazowo należy uwzględnić w sekcji III księgi wieczystej, wymaga pisemnego potwierdzenia u notariusza.  Brak spełnienia tych warunków oznacza, że umowa deweloperska nadal obowiązuje. Natomiast oświadczenie nabywcy o odstąpieniu, które zostało złożone bez zgody na usunięcie roszczenia z księgi wieczystej, nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Innymi słowy, jest nieskuteczne.

 

Zastanawiasz się, nad pozwaniem dewelopera?

 

Różnice w powierzchni projektowej a metrażu podwykonawczym lokalu stanowią często występujący problem na rynku deweloperskim. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie, a ja postaram się udzielić Ci odpowiedzi na Twoje pytania. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło